Compact Rail-Applikasjoner

Applikasjonen som tar opp vinkelfeil

På bildet vises en større portalløsning der det er bredt mellom lineærlagrene (Compact Rail). Her har ikke kunden bearbeidet noen stativbit, men Compact Rail -lagrene tar opp hele vinkelfeilen automatisk. Dette skjer ved hjelp av en styrende LCX-skinne og en LCU (U-skinne) på motsatt side som tar opp vinkelfeilen i bevegelsen.

Her er en større oversikt over portalbevegelsen.