Aluflex Eierstruktur

Indutrade kjøpte AluFlex System i 2007, og organisatorisk har vi deretter inngått i forretningsområdet Industrial Components.

Indutrade markedsfører og selger komponenter, systemer og tjenester med høyt teknisk innhold innen utvalgte nisjer. Kundene består først og fremst av selskaper innen prosessindustrien. Konsernet tilfører verdi for kundene sine ved å strukturere verdikjeden og effektivisere kundenes bruk av tekniske komponenter og systemer. For konsernets leverandører skapes verdi ved at de tilbys en effektiv salgsorganisasjon med høy teknisk kompetanse samt opparbeidede kunderelasjoner.
Indutrade-konsernet er inndelt i fire forretningsområder:

– Engineering & Equipment
– Flow Technology
– Industrial Components
– Special Products

Indutrade består av 160 datterselskaper (tall fra 2012) og vokser stadig. Konsernets virksomhet er konsentrert om markeder i Europa.
I 2012 steg omsetningen til ca. 8000 millioner kr. Ved årsskiftet 2012 steg antallet medarbeidere til 4000.
Les mer om Indutrade på www.indutrade.com