Aluflex Ägarstruktur

Indutrade förvärvade AluFlex System 2007 och sedan dess ingår vi organisatoriskt i affärsområdet Industrial Components.

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Kunderna utgörs främst av bolag inom processindustrin. Koncernen tillför värde åt sina kunder genom att strukturera värdekedjan och effektivisera kundernas användning av tekniska komponenter och system. För koncernens leverantörer skapas värde genom att de erbjuds en effektiv försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens samt upparbetade kundrelationer.
Indutradekoncernen är uppdelad i fyra affärsområden:

– Engineering & Equipment
– Flow Technology
– Industrial Components
– Special Products

Indutrade består av 160 dotterbolag (siffror från 2012) och ökar stadigt. Koncernens verksamhet är koncentrerad till marknader i Europa.
Omsättningen uppgick 2012 till ca 8000 mkr. Antalet medarbetare uppgick vid årsskiftet 2012 till 4000. 
Läs mer om Indutrade på
 www.indutrade.com