Filmer Light Telescopic Rail

Film LTR-TR7619 håndterer 300 kg/par