Filmer item XMS-profilsystem

Film item XMS-profilsystem, basisfunksjonalitet