Palettbaner

Effektiviser produksjonen din med Aluflex palettbaner!
Vi tilbyr et fleksibelt og kostnadseffektivt palettbanesystem tilpasset for monteringslinjer med automatisk eller manuelt styrte arbeidsstasjoner.

Palettbanesystemene TLM 1000 og TLM 2000 er bygd opp rundt standardkomponenter, noe som gir store muligheter ved utformingen av monteringslinjer. Dette gir også redusert tidsforbruk ved implementering og kontroll. Systemet kan svært enkelt bygges ut og modifiseres.

Våre palettbaner har følgende egenskaper:

1. Paletter produkttilpasses med størrelser på mellom 100 og 400 mm brede paletter
2. Fleksible løsninger
3. Kostnadseffektive
4. Enkel montering
5. Alle komponenter finnes i CAD-filer

Etter ønske kan samtlige seksjoner delmonteres hos Aluflex, slik at de blir enkle å montere på stedet.

Vi hjelper til med å dimensjonere og konstruere din palettbaneløsning.