Lineærmoduler (LM)

LM-lineærmodulen bygges i to driftsalternativer, med rem og med kuleskrue. Lageret i LM-lineærmodulen består av én enkelt kuleskinneføring for høy posisjonerings- og repetisjonsnøyaktighet samt høy stivhet og fremføringskraft. Ved sidemoment kan en forsterkingsskinne settes på siden av modulen.
Leveres etter ønske med komplett motorpakke med motorflens, kobling og motor.