Z-båndtransportør

Våre Z-transportører bygges etter dine ønsker.
Målene på de tre båndoverflatene er fleksible og velges avhengig av kravene i prosjektet.
Fås i bredder fra 40 til 1000 mm i endedrift.

Våre Z-transportører er godt egnet som utkasttransportører fra maskiner, for transportflyt i ulike nivåer osv.