Tannremstransportør

Våre tannremsdrevne transportører bygger på samme konsept som standardtransportørene våre, men her bygger vi med remhjul for å sikre driften av båndet.
Fås i bredder fra 40 til 80 mm og i endedrift.
Våre tannremsdrevne transportører er godt egnet når man ønsker taktvis fremføring av produktene eller i bevegelser som krever god kontroll med båndets posisjon.