Aluflex i Norden

Aluflex-konsernet består av fire selskaper i Norden.
Geografisk finnes vi på stedene nedenfor:

Sverige: Aluflex AB, Helsingborg, hovedkontor
Tlf: +46-42 38 02 30

Danmark: Linearmodul AS, Odense
Tlf: +45-65 91 72 10

Norge: Aluflex System AS, Jessheim
Tlf: +47-63 94 49 20

Finland: item Profiili oy, Espoo
Tlf: +358-98 54 56 50