Kvalitet ISO

Aluflex AB i Sverige (Moderselskapet) har vært kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 siden 2001.

Vårt kvalitetsarbeid kvalitetsgranskes årlig av en ekstern partner.
Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre prosessene og kvaliteten vår for å sikre best mulige leveranser til kundene våre.