GDPR-Policy av Personuppgifter

Detta är Aluflex ABs policy för behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter för information eller korrigeringar är: AluFlex AB, Lilla Garnisonsgatan 34, 254 67 Helsingborg, med telefon +46 42 38 02 30, efterfråga Anette Ingvert för behandlingen av era personuppgifter. AluFlex värnar om er personliga integritet och strävar efter att alltid skydda era personuppgifter på bästa sätt.  

AluFlex kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om er i syfte att förse er med den information och de tjänster som ni begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra AluFlex. I de fall AluFlex använder sig av personuppgiftsbiträden, dvs en tredje part, upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för AluFlex räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Ni har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om er hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall ni vill ha sådan information ska ni lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av er per post och kan alltså inte skickas per e-post. Ni har rätt att när som helst begränsa eller korrigera behandlingen av era personuppgifter och om era personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har ni rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

AluFlex hemsida

AluFlex ansvarar för behandling av personuppgifter på AluFlex hemsida. AluFlex hemsida innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Cookies

Den här Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

AluFlex använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

Om ni inte accepterar att cookies används kan ni stänga av cookies i er webbläsares säkerhetsinställningar. Ni kan även ställa in webbläsaren så att ni får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på er dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vår behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att era personuppgifter överförs till andra bolag inom AluFlex-koncernen och till våra samarbetspartners. AluFlex kan exempelvis komma att lämna era personuppgifter till tredje part såsom Leverantörer av våra produkter.