Kvalitet ISO

Aluflex AB är sedan år 2001 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 

Vårt kvalitetsarbete kvalitetsgranskas årligen av en extern partner.
Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra processer och vår kvalitet för att säkerställa bästa möjliga leverans till våra kunder.

Vår Kvalitetspolicy

Vi skall utföra våra uppdrag så att den färdiga produkten uppfyller kundernas krav, förväntningar och behov samt leverera på utlovad tid.

Vi arbetar med att ständigt förbättra vår verksamhet genom att stimulera medarbetarna att komma med förslag. Vid ledningens genomgång analyseras mål, resultat av revisioner samt arbetet med korrigerande och förebyggande åtgärder.