Teleskoperende Løsninger

Normal teleskoperende applikasjon

Her viser vi en normal applikasjon for våre teleskoperende LCAH-skinner. En 100 % uttrukket skuffe.

Teleskoperende skinne med innebygd stoppfunksjon

Her viser vi en teleskoperende skinne av typen LCAS, der vi har bygd inn en stoppfunksjon ved hjelp av en fjærsplint som holder den teleskoperende skinnen fastlåst i innfelt posisjon. Man kan enkelt åpne skinnen ved å trykke på en knapp.

Dette monterer Aluflex på LCAS-skinnene etter ønske.

Teleskoperende X-Y-bevegelse

Her viser vi en teleskoperende X-Y-bevegelse for en valsemaskin, der man drar ut produktet manuelt i en X-Y-bevegelse ved hjelp av parallelle teleskoperende skinner. av typen LCAH. Det første bildet viser innfelt posisjon.

Her står X-Y-bevegelsen i utfelt posisjon.

Teleskoperende spesialløsning 150 %

Med våre produkter kan man også bygge løsninger som er mer teleskoperende enn 100 %, her en løsning med 150 % teleskoperende bevegelse. Da vil Aluflex enten bygge løsningene for kundene våre eller hjelpe kundene med å finne ut hvilke spesialløsninger som er egnet.