Portaler

item-portal med integrert avskjerming

Her har vi levert en portalrobot som laster paller. Hele applikasjonen er bygd i items profilsystem samt med items lineærprodukter integrert i stativet.

Med denne løsningen er det også optimalt å integrere avskjermingen i maskinavskjermingen, slik det er gjort her. Her sparer man både tid og penger!

Portal med item-stativ og lineærmoduler

Her er et eksempel på hvordan man enkelt kan bygge opp et sterkt og fleksibelt stativ i items profilsystem, samt hvordan man ved hjelp av våre adapterplater enkelt kan montere på våre lineærmoduler direkte på profilstativet.

I disse løsningene beregner Aluflex total dimensjonerende fasthet for stativene, lineærmodulene og motorpakken i automasjonsløsningene dine, samt leverer alt tegnet og klart hvis ønskelig!

Her sparer vi tid og penger for kundene våre!