Palettbaner

Palettbane med automatisk og manuell montering.

Vårt palettbanesystem er et av markedets mest fleksible systemer. I filmen nedenfor viser vi hvordan man kan bygge ved hjelp av vårt system. Her har vi levert en stor palettbane der man monterer både automatisk og manuelt. Palettbanesystemet inngår i en stor produksjonslinje for montering av strømmålere.

Finn ut mer om hvordan man kan bruke vårt palettbanesystem i denne kundefilmen.