Lineærmodulapplikasjoner

Lineærmodulapplikasjon med remtransmisjon

En lineærmodulapplikasjon drevet med kuleskrue via remtransmisjon. Her har vi bygd en løsning med remtransmisjon integrert på lineærmodulen etter kundens ønske. Lineærmodulene festes enkelt på stålstativer eller aluminiumsprofiler ved hjelp av vårt festetilbehør for alle våre lineærmoduler.

Parallelldrevne lineærmoduler

Her har vi en automasjonsløsning der vi parallelldriver to lineærmoduler med en motor og en mellomaksel. Denne applikasjonen monterer små enheter med høy presisjon. Våre LM- og KE-moduler leverer en høy og jevn repetisjonsnøyaktighet og er godt egnet for applikasjoner som stiller høye krav til nøyaktighet.

Venstre- og høyregjenget JM-modul

JM-modulene kan også modifiseres til å bli høyre- og venstregjengede med to bord. Disse bordene går dermed mot hverandre, fordi vi har kombinert en høyregjenget og en venstregjenget skrue på samme skrue.

Funksjonen egner seg godt i f.eks. skruestøttefunksjoner.