Curve Line

Med vår nya Curve Line kan icke-linjär rörelse realiseras. Det betyder att det är möjligt för att köra konstanta radier såväl som variabla kurvor. Detta system erbjuder en mycket flexibel lösning. Motsvarande vagnar är utrustade med mobila kullager och detta möjliggör en jämn körning.