Båndtransportører

Z-båndtransportør

Vi bygger Z-transportører helt etter kundenes ønske. Her kan man selv velge de målene man ønsker på del 1, 2 og 3, med én og samme drift.

Egner seg godt ved transport fra ett plan til et annet eller for utkast og tilsvarende.

Båndtransportør med medbringer

Her vises en standard båndtransportør med medbringer på transportbåndet. Egner seg godt til for eksempel å transportere ut skrot fra en maskin, slik som i dette tilfellet. Her viser vi også hvor enkelt det er å kombinere våre båndtransportører med ett item stativ.

Båndtransportør med sidestøtte

På våre båndtransportører har vi standardsidestøtte som tilbehør til alle transportører. Her stiller du enkelt inn høyden på støtten med en enkel justering.